ONE STAR MOLDED VARSITY STAR, FASHION, OX, NAVY/WHITE/BRIGHT POPPY