ONE STAR MOLDED VARSITY STAR, FASHION, OX, WOLF GREY/WHITE/NAVY